WelkomDuitse BouwwijzeSleutelklaarBouwgebieden ImpressieContact
Duits Bouwteam
Klimaatneutraal wonen
Senioren
Aardwarmte
Vakantiewoningen
Moderne woningen op traditionele Duitse wijze gebouwd
Duitse Bouwwijze
Maximaal Isoleren

Om de warmteverliezen te beperken passen wij zeer dikke isolatiepakketten toe. De Rc-waardes van de Bouw elementen van dak en wand zijn groter dan 8,5 m≤K/W. De ramen worden uitgevoerd in drievoudige beglazing (U-waarde 0,55-0,85 W/(m≤.K).Kierdicht bouwen

In veel woningen ontstaat warmteverlies door kieren en spleten. Daarom besteden wij erg veel aandacht aan een goede lucht- en dampdichting. De basis is een zorgvuldige detaillering en dito uitvoering. Naden worden bijvoorbeeld met speciale tape luchtdicht afgeplakt. Ook mogen er geen warmtebruggen aanwezig zijn. Dat betekent dat er geen bouwdelen zijn die warmte naar buiten kunnen geleiden.
Gebruik passieve energie

Om het energieverbruik te reduceren is het noodzakelijk om optimaal gebruik te maken van andere passieve warmtebronnen. Vooral het benutten van zonnewarmte is hierbij van belang. In de ontwerpfase van de woning houden wij hier al rekening mee, door uit te gaan van een zongericht ontwerp. Oververhitting in de zomer kan voorkomen worden door goede zonwering. Ook andere warmtebronnen zoals lampen, apparatuur en zelfs mensen dragen bij aan de verwarming van het huis.
 
Ventilatie met warmterugwinning

Continu ventilatie van de woning is essentieel om de luchtkwaliteit binnen op peil te houden. Wij passen een uitgekiend gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning toe. Hierbij wordt de binnenkomende verse koude lucht gefilterd en door middel van een warmtewisselaar verwarmd met de uitgaande warme lucht. De luchtstromen worden hierbij niet gemengd. Een naverwarming op ventilatielucht volstaat meestal om de woning verder te verwarmen. Een ander verwarmingssysteem is dan dus niet nodig. In de zomer kan dit systeem gebruikt worden voor koeling met een zomerbypass.

EfficiŽnte apparatuur

Om het energieverbruik te reduceren is het zaak om niet alleen te kijken naar het energieverbruik van de verwarming. ook bijvoorbeeld het elektriciteitsverbruik van aanwezige toestellen, verlichting en installaties speelt een rol. Daarom is het van belang om zoveel mogelijk apparatuur met een A+ energielabel toe te passen met een beperkt standby-verbruik.

Hernieuwbare energie

Naast het reduceren van het energieverbruik kan vervolgens ook gekeken worden naar andere hernieuwbare energiebronnen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een bodemwarmtewisselaar, zonnecollectoren en windenergie.


 

© Copyright 2009 Duits Bouwteam Webdesign by Multimove